Hem/Rehabiliteringsstöd

Arbetsplatsinriktat rehabiliteringsstöd – ett ekonomiskt stöd för arbetsgivarna

Arbetsplatsinriktat rehabiliteringsstöd – ett ekonomiskt stöd för arbetsgivarna

Du som arbetsgivare kan få tillbaka upp till hälften av kostnaden för insatser som rör arbetsplatsinriktad rehabilitering, upp till 10.000 kr per medarbetare och år, och upp till 200.000 kr per företag och år.

AIRHälsan är en viktig resurs och ett stöd för er arbetsgivare i arbetet med att förebygga ohälsa och i det rehabiliterande arbetet. Du som arbetsgivare kan få bidrag för att anlita expertstöd för att utreda, planera, initiera, genomföra samt följa upp arbetsinriktade åtgärder. AIRHälsan är en av Försäkringskassan godkänd aktör, vilket innebär att du som arbetsgivare kan få tillgång till detta ekonomiska stöd när du anlitar oss.

Försäkringskassan erbjuder ett generöst bidrag för att du ska kunna förebygga och förkorta sjukfrånvaro hos dina medarbetare. Åtgärderna som du ansöker för ska vara arbetsplatsinriktade för att förebygga sjukfall, underlätta för en medarbetare att vara kvar i arbete eller för att komma tillbaka i arbete. Bidraget är även ett bra stöd för att ta fram en plan för återgång för en medarbetare som är sjukskriven.

På vilket sätt kan man använda sig av stödet?

Exempelvis kan det användas till:

  • Kartläggningssamtal
  • Stöd genom rehabiliteringsprocess
  • Stödjande samtal
  • Stöd för medarbetare att hantera sin stress, konflikter eller kris, för att kunna vara kvar på arbetet, eller för en snabb återgång.

Det är du, tillsammans med medarbetaren och AIRHälsan, som planerar och genomför lämpliga arbetsplatsinriktade åtgärder. Sådana åtgärder kan behövas vid till exempel:

  • Upprepad korttidsfrånvaro.
  • Signaler om fysisk eller psykisk ohälsa.
  • När arbetsförmåga inte är helt klarlagd.
  • När det finns risk för sjukskrivning.
  • När det är svårt för en person att komma tillbaka i jobb efter sjukskrivning.

Vill du veta mer om hur vi kan hjälpa just din verksamhet och dina medarbetare, kontakta oss för ett förutsättningslöst samtal!