Home/Rehabiliteringsstöd

Arbetsplatsinriktat rehabiliteringsstöd – ett ekonomiskt stöd för arbetsgivarna

AIRKonsulten är en viktig resurs och ett stöd för er arbetsgivare i arbetet med att förebygga ohälsa och i det rehabiliterande arbetet. Du som arbetsgivare kan få bidrag för att anlita expertstöd för att utreda, planera, initiera, genomföra samt följa upp arbetsinriktade åtgärder. AIRKonsulten är en av Försäkringskassan godkänd aktör, vilket innebär att du som arbetsgivare kan få tillgång till detta ekonomiska stöd när du anlitar oss.

Det arbetsplatsinriktade rehabiliteringsstödet är på 10.000kr per medarbetare och år, upp till 200.000kr per år och företag.

När kan du som arbetsgivare behöva anlita AIRKonsulten?

Det är du, tillsammans med medarbetaren och AIRKonsulten, som planerar och genomför lämpliga arbetsplatsinriktade åtgärder. Sådana åtgärder kan behövas vid till exempel:

  • upprepad korttidsfrånvaro,
  • signaler om fysisk eller psykisk ohälsa,
  • när arbetsförmåga inte är helt klarlagd,
  • när det finns risk för sjukskrivning,
  • när det är svårt för en person att komma tillbaka i jobb efter sjukskrivning.

Vill du veta mer om hur vi kan hjälpa just din verksamhet och dina medarbetare, kontakta oss förutsättningslöst!