Home/Våra tjänster/Utredning av arbetsplats

Utredning av arbetsplats

AIRKonsulten hjälper dig och din organisation att arbeta med det systematiska arbetsmiljöarbetet. Arbetsmiljölagen (AML) ställer krav på att alla arbetsgivare ska ha ett systematiskt arbetsmiljöarbete för att förhindra ohälsa och olyckor. Det innebär att du som arbetsgivare fortlöpande ska undersöka, bedöma och åtgärda risker som kan uppstå eller uppstår på arbetsplatsen.

Hur ser kunskapen ut hos era ledare och chefer inom den psykosociala arbetsmiljön. Är era ledare och chefer rustade för att möta medarbetare som behöver psykosocialt stöd? Vi hjälper er att tydliggöra era mål, rutiner och riktlinjer för just er organisation.

Tillbaka till våra tjänster