Home/Våra tjänster/AIR-kartläggning

AIR-kartläggning

AIR-kartläggningen används för att i ett tidigt skede hitta bidragande orsaker till ohälsa. Kartläggningen kan även användas vid till exempel upprepad korttidsfrånvaro eller när en medarbetare riskerar längre sjukfrånvaro. Vår kartläggning har stort fokus på det friska hos individen och avser att kartlägga medarbetarens upplevda situation. Efter genomförd kartläggning får din medarbetare ta del av en dokumenterad sammanfattning som beskriver nuläget och som ger förslag på relevanta åtgärder som kan bidra till individens välmående. AIR-kartläggningen kan även användas för en hel medarbetargrupp när du som chef vill undersöka hur dina medarbetare mår. Kartläggningen sker i samtal med medarbetaren och återkoppling till chef och medarbetare, med dokumentation, ingår.

Tillbaka till våra tjänster