Kartläggning

Kartläggning

Att genomföra en kartläggning av er organisatoriska och psykosociala arbetsmiljö samt att göra riskbedömningar är en viktig förutsättning för att kunna planera och genomföra förebyggande insatser och effektiva förbättringar. När ditt företag inleder samarbete med oss gör vi tillsammans upp en handlingsplan och sätter upp förväntningarna på resultatet.

AIRHälsan erbjuder kartläggning av den organisatoriska och psykosociala arbetsmiljön. Genom djupintervjuer kan vi skapa oss en bild av hur er organisation och era medarbetare mår. Utifrån resultatet får du en bra uppfattning om hälsoläget samt vilka typer av risker och ohälsa som finns på arbetsplatsen och vilka åtgärder som eventuellt behöver sättas in.

AIRHälsan roll i samarbetet är att identifiera och beskriva sambandet mellan arbetsmiljö, organisation, produktivitet och hälsa. För att kunna göra det behövs en samlad kompetens inom arbetsorganisation, beteendevetenskap, medicin och rehabilitering. Allt detta kan vi på AIRHälsan bistå med.

Vi skapar gärna långsiktiga relationer med er för att på så sätt kunna vara en självklar leverantör inom ert arbetsliv!

Tillbaka till Arbetsmiljö