Hem/Våra tjänster/Rehabilitering

Rehabilitering

Rehabilitering

Vi på AIRHälsan kan rehabilitering! Vår samlade kompetens inom området för rehabilitering har vi hämtat in genom många års arbete inom Företagshälsovårdsbranschen.

Rehabilitering ska göra det möjligt för en sjukskriven anställd att komma tillbaka till arbetet, men rehabilitering kan även handla om att förebygga en sjukskrivning. Det finns ett stort värde i att arbeta förebyggande, att uppmärksamma risker på arbetsplatsen och att anpassa arbetet till individen innan det uppstår ohälsa eller olyckor. Detta arbete rör både chefer och medarbetare, men alla inblandade har olika ansvar och skyldigheter. Målet är dock detsamma: att förebygga ohälsa och skapa en god arbetsmiljö.

Det är enklare att komma tillbaka i arbete om sjukfrånvaron inte blir långvarig. Därför ska arbetsplatsen genom bra arbetsanpassning och arbetslivsinriktad rehabilitering ge goda förutsättningar för arbetstagaren att komma tillbaka. För att uppnå goda resultat är det viktigt med samverkan och delaktighet där arbetsgivaren, arbetstagaren, skyddsombudet, sjukskrivande läkare och Försäkringskassan med flera samverkar för att finna goda lösningar. Arbetsanpassning och arbetslivsinriktad rehabilitering bör betraktas som en del av det systematiska arbetsmiljöarbetet på arbetsplatsen och organiseras i enlighet med det.

Missa inte våra utbildningar inom hälsofrämjande arbetsplatser!

Rehabplan och rehabilitering – vad gäller?

Rehabplan och rehabilitering – vad gäller?

Ansvaret ligger hos arbetsgivarens att hjälpa en anställd som är sjukskriven och som behöver rehabilitering för att komma tillbaka till arbetet. Vad gäller egentligen och vilka krav ställs på en arbetsgivare under rehabiliteringsprocessen? Och hur upprättar man en rehabplan? Hur ska en arbetsgivare göra när en medarbetare blir långtidssjukskriven – var börjar man?

Frågorna är många och vi på AIRHälsan hjälper dig som chef och din medarbetare genom hela eller delar av rehabiliteringsprocessen. Vi synliggör de skyldigheter och rättigheter som både chef och medarbetare har genom hela processen. Vårt mål är att alltid arbeta individanpassat samt att arbeta med snabb återgång till arbetet. Vi inleder alltid med en konsultation där vi tillsammans kartlägger behovet.

Ett rehabiliteringsärende kan bli en lång process. Det viktigt att rehabiliteringen görs på rätt sätt för att underlätta medarbetarens återgång i arbete. AIRHälsan rehabiliteringskoordinator fungerar som projektledare och stödjer både chef och medarbetare.

Rehabiliteringsprocessen består av följande moment:

  • Inledande samtal med beställande chef.
  • Inledande samtal med medarbetaren för att få en bild av medarbetarens status och nuläge.
  • Sammanfattande dokumentation som presenteras för dig som chef och för din medarbetare.
  • Bokning av 3-partssamtal där du som chef, din medarbetare och representant från AIRHälsan är närvarande. Utifrån detta samtal utformas en handlingsplan för rehabiliteringsarbetet framåt.
  • Insatser sätts in utifrån medarbetarens förmågor.
  • Hela processen dokumenteras av AIRHälsan som i slutet av rehabiliteringsprocessen sammanställer allt skriftligen till dig som chef och till din medarbetare.
  • Uppföljning efter cirka en månad eller senare beroende på hur lång sjukrivningen är.