Home/Våra tjänster/Rehabiliteringsstöd

Rehabiliteringsstöd

AIRKonsultens rehabiliteringskoordinator fungerar som projektledare och stödjer både chef och medarbetare genom hela eller delar av rehabiliteringsprocessen. Vi synliggör de skyldigheter och rättigheter som både chef och medarbetare har genom hela processen. Vårt mål är att alltid arbeta individanpassat samt att arbeta med snabb återgång till arbetet. Vi inleder alltid med en konsultation där vi tillsammans kartlägger behovet.

Rehabiliteringsstödet består av följande moment:

  • Inledande samtal med beställande chef.
  • Inledande samtal med medarbetaren.
  • Genomförande av AIR-kartläggning.
  • Sammanfattade dokumentation som presenteras för dig som chef och för din medarbetare.
  • Bokning av 3-partssamtal där du som chef, din medarbetare och representant från AIRKonsulten är närvarande. Utifrån detta samtal utformas en handlingsplan.
  • Hela processen dokumenteras av AIRKonsulten som i slutet av rehabiliteringsprocessen sammanställer allt skriftligen till dig som chef och till din medarbetare.
  • Uppföljning efter cirka en månad eller senare beroende på hur lång sjukrivningen är.
Tillbaka till våra tjänster