Home/Våra tjänster/Arbetsförmågeutredning

Arbetsförmågeutredning

En arbetsförmågeutredning används när en medarbetare är sjukskriven och man behöver bedöma medarbetarens arbetsförmåga i förhållande till dennes arbete. Arbetsförmågeutredning kan även användas vid upprepad korttidsfrånvaro eller när det finns en blandning mellan korttidssjukfrånvaro och sjukskrivning. Tjänsten utförs av vår företagsläkare.

En arbetsförmågeutredning består av följande delar:

  • Rehabiliteringsmöte med arbetsgivare och anställd.
  • Läkarbedömning där man går igenom sjukhistorik, medicinsk bedömning av nuvarande hälsotillstånd samt provtagning med avseende på droger och alkohol.
  • Avslutande rehabiliteringsmöte med arbetsgivare och medarbetare.
Tillbaka till våra tjänster