Hem/Våra tjänster/Rehabilitering/Arbetsförmågeutredning

Arbetsförmågeutredning

Arbetsförmågeutredning

En arbetsförmågeutredning används när en medarbetare är sjukskriven och man behöver bedöma medarbetarens arbetsförmåga i förhållande till dennes arbete. Arbetsförmågeutredning kan även användas vid upprepad korttidsfrånvaro eller när det finns en blandning mellan korttidssjukfrånvaro och sjukskrivning. Tjänsten utförs av vår företagsläkare och syftar till att ge dig som arbetsgivare ett underlag som ger dig möjlighet att fatta beslut om rätt åtgärder som kan vara lämpliga för din medarbetare.

Med rätt åtgärder kan det leda till att din medarbetare återgår till arbetet snabbare eller denne erbjuds andra åtgärder utanför nuvarande arbete.

En arbetsförmågeutredning består av följande delar:

  • Rehabiliteringsmöte med arbetsgivare och anställd.
  • Läkarbedömning där man går igenom sjukhistorik, medicinsk bedömning av nuvarande hälsotillstånd samt provtagning med avseende på droger och alkohol.
  • Avslutande rehabiliteringsmöte med arbetsgivare och medarbetare.
Tillbaka till Rehabilitering