Home/Om AIRKonsulten

Arbetsmiljö och hälsa i arbetslivet

AIRKonsulten har sitt säte i Östergötland. Bolaget grundades 2020 av Maria Marin, som har lång erfarenhet med att arbeta med individer och deras välmående. Vi på AIRKonsulten arbetar med ett holistiskt synsätt kring människan och dess välmående. Vi som arbetar på AIRKonsulten är alla egna företagare som har lång erfarenhet av att arbeta med hälsa i arbetslivet.

Vi på AIRKonsulten tror på den kraft, vilja, kreativitet och engagemang som finns i egenföretagandet och därför har vi valt att knyta oss an till konsulter som har just detta. Vår kompetens består idag av psykiatriker, företagsläkare, beteendevetare, rehabkoordinator, hälsocoach och HR- och rekryteringsexperter. Denna unika blandning av samlad kompetens ger era organisationer möjligheten att anlita en komplett aktör inom företagshälsan, allt för att skapa bättre förutsättningar för dina medarbetare.

Hoppas vi får tillfälle att hjälpa dig! Kontakta oss gärna för ett förutsättningslöst möte.

Konsulter och samarbetspartners

Pia Östryd
Läkare, specialist i psykiatri, smärtlindring och företagshälsovård.
Medicinskt sakkunnig i Försäkringsmedicin.
Sofia Arvidsson
Hälsoutvecklare, specialist inom stresshantering,
mental träning och kostrådgivning.
Beteendevetare.
Specialist på stödsamtal och konflikthantering.
Rehabkoordinator.
Specialist inom arbetsplatsinriktad rehabilitering.


Pia Östryd

Läkare, specialist i psykiatri, smärtlindring och företagshälsovård.
Medicinskt sakkunnig i Försäkringsmedicin.


Sofia Arvidsson
Hälsoutvecklare, specialist inom stresshantering,
mental träning och kostrådgivning.


Beteendevetare.
Specialist på stödsamtal och konflikthantering.


Rehabkoordinator.
Specialist inom arbetsplatsinriktad rehabilitering.